شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

 ـ نامه شماره ۶۲۱۵/۸۵ مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۵ شهرداری کاشان در خصوص برگزاری کنفرانس و نمایشگاه بین المللی “شهر ایمن و هوشمند” در کشور امارات و متقاضی معرفی نماینده شورا جهت شرکت در کنفرانس مذکور ، آقای مصطفی کردمیل عضو شورای اسلامی شهر به عنوان نماینده شورا انتخاب گردید. مقرر گردید شهرداری با رعایت دستورالعمل و آیین نامه های سفرهای خارجی اعضای شورای اسلامی شهرها اقدام لازم مبذول نماید.

مصوبه دوم :

 ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات سی و نهمین جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا مورخ ۵/۲/۱۳۹۵ در هشت بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه سوم :

_ نتایج بررسی ها و تصمیمات سی و یکمین جلسه کمیسیون امور عمرانی و فنی شورا مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۵ در چهار بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest