شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

ـ مباحث مربوط به طرح تفصیلی شهر کاشان مطرح و مقرر گردید ضمن دعوت از مشاور طرح تفصیلی آخرین وضعیت طرح در جلسه آتی مورد بررسی قرار گیرد.

مصوبه دوم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات سی و پنجمین جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۴ در پنج  بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest