شورای اسلامی شهر کاشان

#

🔹 سال اول-دوره ششم

🔸گزارش تصویری
🔷 جلسه کمیسیون اقتصادی،برنامه و بودجه و امور حقوقی شورای اسلامی شهر کاشان


▫️۱۴۰۰/۶/۱

✅ کانال رسمی شورای شهرکاشان

تلگرام
💠 T.me/kashan_shora

اینستاگرام
💠Instageram.com/shorakashan

واتساپ
💠https://chat.whatsapp.com/L5sXaHj47l70CohrUwuE4e