شورای اسلامی شهر کاشان

ارتباط مستقیم با رئیس شورا

ثبت درخواست شما

ارتباط با شورا

نشانی: کاشان – بلوار شهید خادمی – خیابان شورا – شورای اسلامی شهر کاشان

  • تلفن : ۹-۰۳۱۵۵۵۸۶۱۰۰
  • شماره ارتباط با دفتر ریاست: ۰۳۱۵۵۵۸۶۲۹۱
  • فکس : ۰۳۱۵۵۵۸۶۲۶۰
  • کد پستی : ۸۷۱۵۸۱۱۹۸۷
  • ایمیل : shora@kashan.ir
  • سامانه پیامکی: ۵۰۰۰۵۱۵۵۵۸۱۴۰۰

آدرس