شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

ـ طرح سؤال هفت نفر از اعضای شورای اسلامی شهر در خصوص عدم رعایت ضریب افزایشی در تنظیم قرارداد احداث ساختمان اداری شهرداری واقع در بلوار دانش با موضوع اجرای اسکلت بتن آرمه و تیغه چینی کل زیربنا مطرح و پس از ارائه پاسخ شهردار محترم و قانع نشدن هفت نفر اعضاء ، مقرر گردید موضوع جهت بررسی بیشتر و اعلام نظر در کمیسیون امور عمرانی و فنی شورای اسلامی شهر مطرح گردد.

مصوبه دوم :

ـ نامه شماره ۸۶۴۰ مورخ ۷/۳/۱۳۹۶ شهرداری کاشان در خصوص اختصاص کمک غیر نقدی و پیشنهاد پرداخت بن ویژه ماه مبارک رمضان به پاس زحمات کلیه پرسنل شهرداری مطرح و مقرر گردید شهرداری نسبت به اختصاص مبلغ شش میلیارد و نود و هشت میلیون ریال پیرو سنوات سال های قبل از محل اعتبارات ذیربط در بودجه سال جاری شهرداری برای کلیه پرسنل ( کارگران ـ کارمندان ـ تنظیف ـ کلیه پرسنل تحت پوشش شرکت های تأمین نیروی انسانی و شرکت های حجمی ـ فضای سبز ـ آژانس ها ـ شهربان ـ معبربان و پاکیزگی ـ فرودگاه ـ نگهبانان و ائمه جماعات) اقدام نماید.

مصوبه سوم:

 ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات دویست و یازدهمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه مورخ ۲/۳/۱۳۹۶ در سی و یک بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه چهارم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات دویست و دوازدهمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه مورخ ۶/۳/۱۳۹۶ در نوزده بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه پنجم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات دویست و سیزدهمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۶ در سی و شش بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه ششم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات پنجاه و هشتمین جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مورخ ۱۶/۳/۱۳۹۶ در شش بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest