شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات دویست و نهمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه مورخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۶ در بیست وشش بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.  

مصوبه دوم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات دویست و دهمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۶ در ده بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest