شورای اسلامی شهر کاشان

خلاصه مطالب و نطق‌های قبل از دستور :

نوزدهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان ساعت ۸ صبح با تلاوتی آیاتی از کلام اله مجید و با حضور کلیه اعضاء ، شهردار، مشاور فرهنگی و اجتماعی شهرداری در رابطه به اصلاح بودجه ۹۶ و تعیین تکلیف وضعیت شرکت گردشگری میقات آریا برگزار شد. در ابتداء آقای رسول زاده رئیس شورای شهر اظهار نمودند ؛ کمیسیون فنی و عمران با برگزاری جلساتی وضعیت پروژه های شهرداری را تعیین تکلیف کرده تا بتوانیم با اصلاح بودجه ۹۶ نسبت به تصویب بودجه سال ۹۷ تصمیم گیری کنیم و با اشاره به نحوه نمایش زیورآلات در خانه تاریخی نگین گفتند: آنچه مشخص است یک خلاف مشهود و خلاف شرع و ارزش های دین اسلام رخ داده است ولی باید دقت کنیم در هنگام حساسیت های دینی مقوله امربه معروف و نهی از منکر با رعایت موازین اسلامی انجام شود و تاکید نمودند معیار همگان باید قانون باشد. آقای حسینعلی وکیل نایب رییس شورا تصریح کرد : کمیسیون امور عمرانی و فنی شورا آمادگی برگزاری هفته ای دوجلسه را برای بررسی پروژه های کلان و بزرگ شهر را دارد. آقای سید مهدی ناظم رضوی نیز اظهار داشت: در جلساتی که برای بررسی پروژه های شهرداری در کمیسیون فنی و عمران برگزار خواهد شد حتما مشاور طرح حضور داشته باشد و توضیحات توجیهی خود را ارائه نماید. آقای علی هاشمی طاهری با اشاره به موضوع ۳۰۰ پروژه نیمه تمام شهرداری افزود: با برگزاری هرتعداد جلسه که لازم است باید پروژه های هرمنطقه بررسی شده و اولویت ها را مشخص نماییم . شهردار کاشان نیز در این خصوص اظهار نمود: باید ابتدا پروژه های شهر بررسی شود و وقتی اطلاعات هر پروژه آماده شد ، اعضای شورا با مطالعه آن شهرداری را در اصلاح بودجه همراهی کنند و به مشکلاتی مثل غار مصنوعی بلوار امام رضا (ع) نیز اشاراتی داشت ؛ ایشان در خصوص دفاتر پیشخوان نیز  نظراتی ارائه نمود. در ادامه جلسه موضوع شرکت گردشگری میقات آریا و وضعیت آینده این شرکت مورد بحث و گفتگو قرار گرفت . در ابتدا شهردار کاشان گفت: مجمع شرکت گردشگری میقات آریا  در ۳۰ آذر برگزار میشود و بعد از دو سال فعالیت این شرکت زیان ده اعلام شده است و درخواست کرد یک دوره فعالیت این شرکت معلق ولی ساختار آن را تا تصمیم گیری نهایی حفظ گردد. سپس مشاور فرهنگی و اجتماعی شهرداری در خصوص شرکت صدرالذکر نظر خود را بیان نمود. در ادامه آقای رسول زاده باستناد به اصل ۴۴ قانون اساسی بیان نمودند ازهمان ابتدا با ایجاد این شرکت مخالف بوده و به ضرر ۲۴۰ میلیونی شرکت اشاره نمود و گفت باید بپذیریم در این سال ها هیچ اقدام برای توسعه زیرساخت ها نکردیم وسرمایه گذارمناسبی برای ایجاد هتل های مناسبی پیدا نکردیم تا مانند برگزاری میزبانی مسابقات کشتی جهان با مشکل در این زمینه مواجه نباشیم . آقای وکیل با تاکید بر حمایت از ساختارهای که حوزه فرهنگی کاشان اظهار نمود ؛ نمی شود این شرکت به گونه ای باشد که همه هزینه های شرکت را شهرداری کاشان پرداخت کند و سرمایه بقیه اعضاء این شرکت سرمایه مالی باشد و باید محتوای اساسنامه شرکت را به سمتی پیش ببریم که موجب افزایش سرمایه شرکت وعدم تصدی گری شهرداری شود . آقای مجید شمس، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی با بیان اینکه باید شرکت را مدتی معلق کنیم، افزود: وقتی بدون توجه به زیرساخت ها کاری را انجام دهیم ضرر آن بیش ازمنفعتش خواهد بود و موضوع مشارکتهای بقیه شهرداریها در شرکت میقات نامشخص است . خانم عفت پدرام فر رئیس کمیسون انرژی و محیط زیست شورا در این زمینه افزود: با این روند منطقی نیست که فعالیت این شرکت ادامه پیدا کند و میتوان این شرکت را سهامی عام کرد یا به بخش خصوصی واگذار نمود. آقای مصطفی کردمیل نیز با فعالیت شرکت گردشکری میقات مخالفت نمود. آقای علی هاشمی طاهری موافقت خود را با ادامه فعالیت شرکت میقات آریا اعلام و گفت باید نقاط ضعف آن شناسایی شود و زیان فعلی را هر سهامدار نسبت به سهمش پرداخت کند. آقای علیرضا مفرح، رئیس کمیسیون خدمات شهری نظراتی در خصوص موضوع شرکت میقات ارائه و تاکید کرد: اگرشهرداری های اطراف نخواهند همراهی کنند باید بدین صورت منحل شود . آقای علیرضا پورعسگری گفت: در رابطه با شرکت میقات آریا باید تمام موضوعات آن و وضعیت فعلی و نقش سهامداران و عدم موازی کاری با بخش خصوصی بررسی و سپس در مورد آن تصمیم گیری شود ، اگر چه در ایجاد شرکت میقات یک دفعه تصمیم گیری شد ولی در فروش یا انحلال آن به یکباره تصمیم نگیریم و با شناسایی ظرفیت های این شرکت درباره آن تعیین تکلیف کنیم. جلسه در ساعت ۱۲ با ذکر صلوات به پایان رسید.

مصوبه اول :

مصوبه ای نداشت

مصوبه دوم :

نتایج بررسی ها و تصمیمات دهمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه  مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۶در هفت بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه سوم :

نتایج بررسی ها و تصمیمات سومین جلسه کمیسیون امور عمرانی و فنی شورا  ۳۰/۰۸/۱۳۹۶ در سه بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه چهارم :

نتایج بررسی ها و تصمیمات چهارمین جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا  ۰۵/۰۹/۱۳۹۶ در یک بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه پنجم :

مصوب شد هر هفته دو جلسه با موضوع بررسی پروژه های عمرانی شهرداری در کمیسیون امور عمرانی و فنی برگزار گردد.خلاصه و نتایج جلسه:

  • دستور کار شماره یک : مصوبه ای نداشت.
  • دستور کار شماره دو : تصمیمات دهمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۶در هفت بند مورد تصویب قرار گرفت
  • دستور کار شماره سه : تصمیمات سومین جلسه کمیسیون امور عمرانی و فنی شورا  ۳۰/۰۸/۱۳۹۶ در سه بند مورد تصویب قرار گرفت
  • دستور کار شماره چهار: تصمیمات چهارمین جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا ۰۵/۰۹/۱۳۹۶ در یک بند مورد تصویب قرار گرفت