شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات یکصد و هشتاد و چهارمین جلسه کمیسیون  اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا مورخ ۱۶/۸/۱۳۹۵ در سیزده بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه دوم :

ـ نتایج بررسی ها و پیشنهادات نودمین جلسه کمیسیون  خدمات شهری  شورا مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۵ در هفت بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest