شورای اسلامی شهر کاشان

💠 حضور مهندس جواد حاج قدیری رئیس شورای شهرستان و رئیس کمیسیون امور فنی و عمرانی شورای اسلامی شهر کاشان

🔸 در نشست میز خدمت (مسجدالزهراء (س) شهرک آزادگان راوند)

🔘 ۱۴۰۱/۰۹/۰۶