شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

الف) اعضای شورای اسلامی شهر ضمن تشکر از عملکرد حوزه معاونت عمرانی در بحث ابنیه ، تأکید نمودند که شهرداری محترم دقت لازم در خصوص تعویض جداول خیابان ها و کف فرش پیاده روها را معمول نموده تا از اسراف و صرف هزینه های بی مورد جلوگیری بعمل آید.

ب) مقرر گردید با دعوت مجدد ، گزارش مبسوط این حوزه در خصوص راه و معابر و همچنین آسفالت به استحضار اعضای شورا برسد.

پ) با توجه به اعلام ستاد حوادث غیر مترقبه کشور مبنی بر احتمال آب گرفتگی و سیل در مناطق مختلف ایران ، مقرر گردید معاونت عمرانی تمهیدات لازم در این خصوص را پیش بینی و اقدام لازم معمول دارد. شورای اسلامی شهر آمادگی دارد با پیشنهاد شهرداری نسبت به اختصاص اعتبار از محل پروژه های پیش بینی شده در برنامه شهرداری که تاکنون عملیاتی نگردیده است اقدام نماید.

مصوبه دوم  :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات پنجاه و چهارمین جلسه کمیسیون خدمات شهری شورا مورخ ۴/۸/۱۳۹۴ در سه بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest