شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

ـ نامه شماره ۲۶۶۲۰/۵۲ مورخ ۹/۷/۱۳۹۴ شهرداری کاشان مطرح و با توجه به لزوم جایگاه نظارتی شورا ، مقرر گردید کمیسیون امور عمرانی و فنی شورا با توجه به ماهیت درخواست ، نسبت به معرفی یک نفر از اعضاء کمیسیون به شهرداری اقدام نماید.

مصوبه دوم :

ـ مقرر گردید شهرداری کاشان به منظور حمایت از فعالیت های نیروی انتظامی شهرستان بر اساس ضوابط و مقررات و در قالب تنظیم تفاهم نامه فی ما بین شهرداری و فرماندهی انتظامی نسبت به اختصاص و پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال اقدام نماید.

مصوبه سوم :

ـ پیشنهادات فرماندهی انتظامی در دستور کار جلسات کمیسیون ها قرار گرفته و با بررسی موضوعات با حضور کارشناسان ذیربط ، نسبت به تهیه لوایح لازم اقدام و به صحن علنی شورا برای اتخاذ تصمیم ارسال گردد.

مصوبه چهارم :

ـ مقرر گردید با توجه به کمبود کلانتری ها در سطح کاشان ، شورای اسلامی شهر مکاتبات لازم را با دستگاه های ذیربط انجام و فرماندهی انتظامی نسبت به پیگیری آن اقدام نماید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest