شورای اسلامی شهر کاشان

خلاصه مطالب و نطق‌های قبل از دستور :

سی و هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان ساعت ۷ صبح با تلاوتی آیاتی از کلام اله مجید و با حضور تمامی اعضاء و در محل سالن جلسات رسمی شورا تشکیل شد ، آقای رسول زاده ( ریاست شورای اسلامی شهر ) ضمن خیر مقدم ، جلسه را در اختیار اعضای محترم شورا قرارداد و با حضور شهردار محترم کاشان و تعدادی از معاونین و مدیران در جلسه ، ادامه بررسی بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری کاشان و تصمیمات بیست و سومین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۶ مورد بحث و تبادل نظر اعضای شورا و حاضرین قرار گرفت.جلسه در ساعت ۱۵/۱۱ با ذکر صلوات به پایان رسید.

مصوبه اول :  مصوبه ای نداشت .

مصوبه دوم :  نتایج بررسی ها و تصمیمات بیست و سومین  جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۶ با چهارده بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

خلاصه و نتایج جلسه:

۱-دستور کار شماره یک : مصوبه ای نداشت.

۲- دستور کار شماره دو : تصمیمات بیست و سومین  جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۶ به تصویب رسید.

*در اجرای تبصره یک از ماده ۱۶ آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر مصوب ۱۳۸۲ هیأت وزیران غیبت آقای / خانم ******* در جلسه شماره ***  مورخ  ***** مورد بررسی قرار گرفت و با رای  اکثریت  اعضاء موجه تشخیص داده شد.