شورای اسلامی شهر کاشان

خلاصه مطالب و نطق‌های قبل از دستور :

سی و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان ساعت ۱۳ با تلاوتی آیاتی از کلام اله مجید و با حضور تمامی اعضاء و در محل سالن جلسات رسمی شورا تشکیل شد ، آقای رسول زاده ( ریاست شورای اسلامی شهر ) ضمن خیر مقدم ، جلسه را در اختیار اعضای محترم شورا قرارداد و با حضور شهردار محترم کاشان و تعدادی از معاونین و مدیران در جلسه ، ادامه بررسی درآمدهای بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری کاشان و همچنین لایحه شماره ۴۲۴۶۴/۵۲ – ۲۴/۱۱/۹۶ پیرامون احداث پلی کلینیک فرهنگیان واقع در خیابان سپاه ، جنب اداره آموزش و پرورش و تصمیمات بیست و دومین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۶ مورد بحث و تبادل نظر اعضای شورا و حاضرین قرار گرفت.جلسه در ساعت ۱۵/۱۶ با ذکر صلوات به پایان رسید.

مصوبه اول :  در بخش بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری کاشان ، بخشهای هزینه ای و جاری به تصویب شورا رسید.

مصوبه دوم :  با لایحه شماره ۴۲۴۶۴/۵۲ – ۲۴/۱۱/۹۶ پیرامون احداث پلی کلینیک فرهنگیان ، واقع در خیابان سپاه ، جنب اداره آموزش و پرورش مخالفت و تصویب نگردید و توقف عملیات ساخت و ساز مذکور اعلام میگردد .

مصوبه سوم :  نتایج بررسی ها و تصمیمات بیست و دومین  جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۶ با سی و پنج بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

خلاصه و نتایج جلسه:

۱-دستور کار شماره یک : در بخش بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری کاشان ، بخشهای هزینه ای ، جاری و عمرانی به تصویب شورا رسید.

۲- دستور کار شماره دو : با لایحه شماره ۴۲۴۶۴/۵۲ – ۲۴/۱۱/۹۶ پیرامون احداث پلی کلینیک فرهنگیان ، واقع در خیابان سپاه ، مخالفت و توقف عملیات ساخت و ساز مذکور اعلام شد .

۳- دستور کار شماره سه : تصمیمات بیست و دومین  جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۶ به تصویب رسید.

*در اجرای تبصره یک از ماده ۱۶ آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر مصوب ۱۳۸۲ هیأت وزیران غیبت آقای / خانم ******* در جلسه شماره ***  مورخ  ***** مورد بررسی قرار گرفت و با رای  اکثریت  اعضاء موجه تشخیص داده شد.