شورای اسلامی شهر کاشان

خلاصه مطالب و نطق‌های قبل از دستور :

سی یکُمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان ساعت ۳۰/۱۸ با تلاوتی آیاتی از کلام اله مجید و با حضور اکثریت اعضاء و در محل سالن جلسات رسمی شورا تشکیل شد و ریاست شورای اسلامی شهر آقای رسول زاده ضمن خیر مقدم به مدعوین ، از حضور فرماندهی محترم انتظامی شهرستان کاشان و همراهان قدردانی و  جلسه را در اختیار جناب سرهنگ پورکاوه فرمانده نیروی انتظامی شهرستان کاشان قرار دادند و مبحث و معضل حاشیه نشینی و کانون های جرم در شهر کاشان مورد بررسی و تبادل نظر قرار  حاضرین در جلسه قرار گرفت.

شایان ذکراست در ساعت ۲۱ الی ۲۳ اعضای محترم اولیاء و مربیان مدارس اداره آموزش و پرورش شهرستان کاشان در سی یکمین جلسه شورای اسلامی شهر حاضر و گزارشی پیرامون مشکلات مدارس بویژه مسائل فرهنگی ، اتباع خارجی ( افاغنه ) در مدارس و همچنین موضوعات بهداشتی و وضعیت ناپایدار مدیریت آموزش و پرورش که بصورت سرپرستی اداره میگردد مطالبی به مشروح بیان نمودند. جلسه در ساعت ۳۰/۲۳ با ذکر صلوات به پایان رسید.

مصوبه اول : مصوبه ای نداشت

مصوبه دوم :  نتایج بررسی ها و تصمیمات بیستمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۶ با شش بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه سوم : نتایج بررسی ها و تصمیمات دومین جلسه کمیسیون انرژی ، آب و محیط زیست شهری مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۶ مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

خلاصه و نتایج جلسه:

۱-دستور کار شماره یک :مصوبه ای نداشت.

۲-دستور کار شماره دو: تصمیمات بیستمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه مورخ  ۲۸/۱۱/۱۳۹۶به تصویب رسید.

۳-دستور کار شماره سه : تصمیمات دومین جلسه کمیسیون انرژی ، آب و محیط زیست  مورخ  ۲۵/۱۱/۱۳۹۶به تصویب رسید.

*در اجرای تبصره یک از ماده ۱۶ آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر مصوب ۱۳۸۲ هیأت وزیران غیبت آقای / خانم ****** در جلسه شماره ** مورخ ***** مورد بررسی قرار گرفت و با رای  اکثریت  اعضاء موجه تشخیص داده شد.