شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

ـ تعدادی از تعرفه های درآمدی سال ۱۳۹۵ شهرداری کاشان مطرح و:

ـ کد ۱۳۰۲ با موضوع عوارض جمع آوری پسماند مشاغل پر زباله

ـ کد ۱۳۰۳ با موضوع عوارض جمع آوری زباله و پسماند خانگی و مسکونی

ـ کد ۱۳۰۴ با موضوع عوارض پسماند ادارات ، مشاغل ، فعالان و ………

ـ کد ۱۴۰۸ با موضوع عوارض بر سرپرستی بیمه ( اعم از دولتی و خصوصی)

ـ کد ۱۶۰۱ با موضوع عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی ( غیر مشمول قانون نظام صنفی) تولیدی یا صنعتی واقع در حریم شهر ـ سالانه

ـ کد ۱۷۰۱ با موضوع عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی ، اداری ، خدماتی ، تجاری و ….. ( غیر مشمول قانون نظام صنفی) ـ ماهیانه پس از بحث و بررسی و اصلاح مفادی از آن مورد تصویب قرار گرفت.

مصوبه دوم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات بیست و نهمین جلسه کمیسیون امور عمرانی و فنی شورا مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۴ در شش بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest