شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

ـ برنامه راهبردی پنج ساله شهرداری کاشان با مأموریت فرهنگی ، اجتماعی و گردشگری مطرح و در حوزه امور فرهنگی و اجتماعی ، پس از ارائه نقطه نظرات اعضای محترم شورا و اصلاح موارد ذکر شده در برنامه پنج ساله ، به تصویب شورای اسلامی شهر رسید.

مصوبه دوم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات ششمین جلسه کمیسیون انرژی ، آب و محیط زیست شورا مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۵ در چهار بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه سوم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات یکصد و نود و سومین جلسه کمیسیون اقتصادی، برنامه و بودجه شورا مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۵ در چهارده بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest