شورای اسلامی شهر کاشان

خلاصه مطالب و نطق‌های قبل از دستور :

جلسه راس ساعت ۳۰/۱۸ با تلاوتی آیاتی از کلام اله مجید و با حضـــور اکثریت اعضاء تشکیل و دستور کار توسط منشی شورا قرائت گردید ، آقای رسول زاده ضمن خیر مقدم گویی به مهمانان جلسه از حضور آنها قدردانی نمود ، در ادامه هیات مدیره مجتمع خیریه اطعام الایتام بقیه اله (عج) کاشان در جلسه حاضر و مدیر عامل آن مجتمع گزارشی از عملکرد ، روش و چگونگی کار مجتمع ارائه نمود و اظهار داشت هیات مدیره قصد احداث ساختمان جدید در زمین اهدایی مرحوم کرباسی را دارد و از شهرداری و شورای شهر تقاضای مساعدت در صدور مجوز و پروانه ساختمانی نمود ، سپس با حضور شهردار کاشان و تعدادی از مدیران شهرداری جلسه وارد موضوع عملکرد شش ماهه بودجه سال ۱۳۹۶ شهرداری کاشان گردید و معاون برنامه ریزی و هماهنگی شهرداری توضیحاتی با نمایش اسلاید ( پاورپوت ) توضیحات مبسوطی در این زمینه به استماع اعضای شورا و حاضرین در جلسه رسانید ، در پایان جلسه با رای گیری مخفی ، اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مشخص و آقای شمس بعنوان رئیس ، خانم پدارم فر بعنوان نائب رئیس ، آقای علیرضا مفرح بعنوان منشی و آقایان علی رسول زاده و علیرضا پور عسگری بعنوان اعضای کمیسیون فوق الذکر انتخاب شدند ، جلسه در ساعت  ۲۲  با ذکر صلوات به پایان رسید.

خلاصه اظهارات موافقین و مخالفین در مورد دستور کار  اول :

دستور کار اول  مورد تصویب قرار گرفت

مصوبه اول : نامه شماره ۲۸۰۳۹/۴ – ۰۱/۰۸/۹۶ شهرداری کاشان در خصوص اعزام پنجاه نفر از کارگران خدماتی شهرداری ( تنظیف ، فضای سبز ، تاسیسات و غیره ) به شهر کربلای معلی و با برآورد مبلغ ۰۰۰/۵۴۰/۴۸۶ریال هزینه به تصویب رسید.

خلاصه اظهارات موافقین و مخالفین در مورد دستور کار  دوم :

دستور کار دوم  مورد تصویب قرار گرفت

مصوبه دوم : نتایج بررسی ها و تصمیمات دومین جلسه کمیسیون خدمات شهری مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۶ با چهار بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

خلاصه و نتایج جلسه:

  • دستور کار شماره یک : در خصوص اعزام پنجاه نفر از کارگران خدماتی شهرداری کاشان به شهر کربلای معلّی با اکثریت آراء به تصویب رسید.
  • دستور کار شماره دو : در خصوص تصمیمات دومین جلسه کمیسیون خدمات شهری مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۶ با اکثریت آراء به تصویب رسید.
  • آقایان/خانم‌ها **** درخصوص دستور کار شماره ***** رأی مخالف دادند.

۴- در اجرای تبصره یک از ماده ۱۶ آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر مصوب ۱۳۸۲ هیأت وزیران ، غیبت آقای حسینعلی وکیل در جلسه شماره ۱۳ مورخ ۰۲/۰۸/۹۶  مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به مسافرت ایشان به زیارت عتبات عالیات  ، با رای  اکثریت  اعضاء موجه تشخیص داده شد.