شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

ـ پیرو دویست و هفتاد و سومین جلسه رسمی شورا مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۵ منتهی به این جلسه ، لایحه تعرفه های درآمدی پیشنهادی سال ۱۳۹۶ شهرداری کاشان با رعایت بخشنامه های شماره ۶۵۱۵۲/۱/۲۰ مورخ ۹/۹/۱۳۹۵ و ۷۵۰۱۲/۱/۲۰ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۵ استاندار محترم اصفهان و نقطه نظرات اعضای محترم شورای اسلامی شهر بر اساس بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه دوم:

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات یکصد و دومین جلسه کمیسیون خدمات شهری شورا مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۵ در چهار بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest