شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

ـ نامه شماره ۱۲۹۷۵/۴۵ مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۶ شهرداری کاشان در خصوص تعیین تکلیف زیرگذر امیریه (احداث پارکینگ زیرگذر در خیابان امیریه) مطرح و مقرر گردید برای اتخاذ تصمیم در کمیسیون امور عمرانی و فنی شورا بررسی و اتخاذ تصمیم گردد.

مصوبه دوم :

نامه شماره ۱۲۴۵۱/۳۶ مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۶ شهرداری کاشان منضم به توافق نامه تنظیمی به شماره ۱۲۴۴۴ مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۶ فی ما بین شهرداری کاشان و هیأت مدیره شرکت ریسندگی و بافندگی کاشان در مورد تجمیع و تفکیک زمین های شرکت ریسندگی شماره دو و سه واقع در بلوار کارگر مطرح و با توجه به نقطه نظرات جناب آقای دکتر ثابت رئیس محترم کمیسیون امور عمرانی و فنی شورا و جناب آقای مهندس ناظم رضوی عضو محترم شورای اسلامی شهر ، مقرر گردید موضوع در جلسه فوق العاده مشترک دو کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه و کمیسیون امور عمرانی و فنی شورا مطرح و اتخاذ تصمیم گردد.

مصوبه سوم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات دویست و شانزدهمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۶ در هیجده بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه چهارم:

 ـ نامه شماره ۷۸۰/پ/۲۱/م مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۶ پایگاه حضرت ولی عصر «عج» ـ دانشگاه پیام نور کاشان در خصوص ارائه گزارش انجام برنامه های متنوع فرهنگی برای دانشجویان دانشگاه از جمله برگزاری اردو راهیان نور ـ یادمان شهدای دانشجو ـ مراسم عزاداری ایام محرم و اربعین سالار شهیدان سیدالشهدا«ع» و … مطرح و مقرر گردید شهرداری کاشان به منظور تأمین بخشی از هزینه انجام امور فرهنگی مذهبی پایگاه نسبت به اختصاص و پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال از محل اعتبارات ذیربط در بودجه سال جاری اقدام نماید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest