شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

ـ نامه شماره ۴۹۳۳۵/۷۷ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۵ شهرداری کاشان در خصوص پیشنهاد اخذ تسهیلات بانکی از بانک شهر به منظور تسویه باقی مانده بدهی های پروژه اوراق مشارکت مطرح و با پرداخت صرفاً بدهی اوراق مشارکت و تحویل به شرکت عمران و احیاء بافت فرسوده به شرط رفع مشکل سهام شرکت موافقت گردید.

مصوبه دوم :

ـ نامه شماره ۵۲۰۶۲ مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۵ شهرداری کاشان در خصوص پیشنهاد اختصاص اعتبار به منظور تهیه و تحویل بن ویژه عید نوروز (تهیه ارزاق عمومی) جهت تحویل به پرسنل خدوم و زحمتکش شهرداری ( رسمی ـ ثابت ـ کارگری ـ قراردادی ـ شرکتی و فضای سبز ـ شهربان و معبربان و پاکیزگی ـ آژانس ـ نگهبان ـ ائمه جماعات ) با توجه به فرارسیدن سال نو مطرح و مفاد پیشنهاد شهرداری مشروط به اصلاح ردیف هشتم و افزایش آن به ازای هر نفر دو میلیون ریال و تحویل بن به تعداد ۱۹۳۶ نفر، جمعاً به مبلغ پنج میلیارد و چهارصد و بیست و پنج میلیون‌ ریال مورد تصویب قرار گرفت.

مصوبه سوم :

ـ پیرو جلسه قبلی لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۶ در بخش هزینه های جاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر گردید در جلسه آتی شورا برنامه های حوزه گردشگری شهرداری و هزینه های پیشنهادی در بودجه با حضور مدیر حوزه گردشگری شهرداری بررسی گردد.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest