شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

ـ نامه شماره ۳۴۲/۹۵ مورخ ۷/۲/۱۳۹۵ سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری کاشان منضم به نرخ نامه پیشنهادی کرایه تاکسی برای اجرا در سال ۱۳۹۵ مطرح و مقرر گردید مراتب با مد نظر قرار دادن نامه شماره ۲۵۱/۲۳/۱۶/م مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۵ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان با موضوع افزایش نرخ حمل و نقل عمومی در کمیسیون خدمات شهری بررسی و نتیجه در جلسه علنی شورا اتخاذ تصمیم گردد.

مصوبه دوم :

 ـ نامه شماره ۴۶۱۸/۳۷ مورخ ۸/۲/۱۳۹۵ شهرداری کاشان منضم به پیش قرارداد فی ما بین شهرداری کاشان و شرکت هواپیمایی تفتان با موضوع اجاره صندلی های هواپیمایی مسافربری به صورت فول چارتر از چارتر دهنده با دو پرواز در هفته در مسیر پروازی کاشان ـ مشهد و بالعکس به مدت شش ماه مطرح و با توجه به ارزش و اهمیت موضوع و ضرورت توسعه بخش های مختلف شهرستان و اجرای خواسته عموم شهروندان ، مفاد پیشنهاد شهرداری با رعایت ضوابط و مقررات ذیربط مورد تصویب قرار گرفت.

مصوبه سوم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات یکصد و شصت و سومین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا مورخ ۸/۳/۱۳۹۵ در سی بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه سوم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات هفتاد و دومین جلسه کمیسیون خدمات شهری شورا مورخ ۳/۳/۱۳۹۵  در چهار بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest