شورای اسلامی شهر کاشان

درآمدها به ریال هزینه ها به ریال
درآمدها ۲۹.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ هزینه های جاری ۱۸.۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰
سایر منابع تأمین اعتبار ۱۰.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ هزینه های عمرانی ۱۲.۰۱۰.۰۰۰.۰۰۰
ـ ـ تملک دارایی سرمایه ای ۹.۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰
ـ ـ تملک دارایی های مالی ۰
جمع ۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ جمع ۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

مصوبه اول :

ـ نامه شماره ۳۳۵۱/س/د مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۵ سازمان دارالسلام شهرداری کاشان منضم به لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۶ سازمان با مبلغ چهل میلیارد ریال درآمدها و مبلغ چهل میلیارد ریال هزینه ها مطرح :

و به استناد بند ۱۲ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مورد تصویب قرار گرفت.

مصوبه دوم :

ـ پیرو جلسه قبلی لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۶ در بخش هزینه ها ـ ردیف گردشگری با موضوع برگزاری نمایشگاه ، جشنواره ها و … و هزینه سایت و برنامه های گردشگری و توریستی و نصب نقشه ها با حضور مدیر گردشگری شهرداری مطرح و توضیحات لازم ارائه و مقرر گردید ریز برنامه ها و هزینه های ردیف های مذکور به شورا ارائه گردد.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest