شورای اسلامی شهر کاشان

خلاصه مطالب و نطق‌های قبل از دستور : جلسه راس ساعت ۸ با تلاوتی آیاتی از کلام اله مجید و با حضـــور کلیه اعضاء تشکیل و دستور کار توسط منشی شورا قرائت گردید ، آقای دکتر مفرح در خصوص نامه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و بیماری هاری توضیحاتی ارائه داد و در ساعت ۹ صبح رئیس و مدیران دانشگاه آزاد اسلامی کاشان در جلسه حاضر و و رئیس دانشگاه در رابطه با مسائل و مشکلات دانشگاه آزاد اسلامی کاشان توضیحاتی ارائه داد ، ریاست شورا ضمن خیر مقدم گویی به مهمانان جلسه از حضور آنها قدردانی نمود ، سپس بررسی لایحه تاسیس سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری در دستور کار بعدی قرار گرفت و اعضای شورا به بیان دیدگاه ها و نظرات خود در این خصوص پرداختند  ، جلسه در ساعت ۱۲ با ذکر صلوات به پایان رسید.

خلاصه اظهارات موافقین و مخالفین در مورد دستور کار  اول :

 

کلیات دستور کار اول  مورد تصویب قرار گرفت

مصوبه اول :

کلیات تاسیس سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی مطرح و به تصویب رسید .

خلاصه اظهارات موافقین و مخالفین در مورد دستور کار اول :

اظهاراتی وجود نداشتمصوبه دوم :

مصوبه ای نداشتخلاصه اظهارات موافقین و مخالفین در مورد دستور کار دوم :

 

اظهاراتی وجود نداشت

مصوبه سوم :

مصوبه ای نداشت

خلاصه اظهارات موافقین و مخالفین در مورد دستور کار سوم :

 

اظهاراتی وجود نداشت

خلاصه و نتایج جلسه:

۱- دستور کار شماره یک : با اکثریت مطلق آراء به تصویب رسید.

۲-دستورکار  شماره دو : دستور کاری وجود نداشت

۳-آقایان/خانم‌ها  **** درخصوص دستور کار شماره ***** رأی مخالف دادند.

۴- در اجرای تبصره یک از ماده ۱۶ آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر مصوب ۱۳۸۲ هیأت وزیران ، غیبت آقای *****  در جلسه شماره ** مورخ *****  مورد بررسی قرار گرفت و با رای  اکثریت  اعضاء موجه تشخیص داده شد.