شورای اسلامی شهر کاشان

مذاکرات :

ـ پیرو جلسه های قبلی لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۶ شهرداری در بخش هزینه های جاری : فصل اول با موضوع جبران خدمت کارکنان
هزینه های پرسنلیـ فصل ششم با موضوع رفاه کارکنان و فصل هفتم با موضوع سایر هزینه ها مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

مصوبه اول :

ـ نظر به تذکر نمایندگان بهداشت در خصوص احتمال شیوع بیماری آنفولانزای مرغی و همچنین بروز مزاحمت برای شهروندان توسط متصدیان فروش پرندگان ، مقرر گردید کمیسیون خدمات شهری موضوع ساماندهی و انتقال تمامی پرنده فروشان از داخل بافت مرکزی شهر را در دستور کار قرار دهد.

مصوبه دوم :

ـ نظر به پیش بینی اعتبار در بودجه سال جاری شهرداری به منظور انجام بیمه تکمیلی و سلامت پرسنل شهرداری ، مقرر گردید شهرداری گزارش کاملی از اجرای آن به شورا ارائه نماید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest