شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

ـ نامه شماره ۴۶۳۸۹/۸۶ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۵ شهرداری کاشان منضم به لایحه اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ شهرداری کاشان مطرح و کلیه بندهای مورد تقاضا برای کاهش و افزایش ردیف ها قرائت و مقرر گردید در جلسه آتی شورا برای اتخاذ تصمیم از نمایندگان شهرداری دعوت بعمل آید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest