شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

ـ نامه شماره ۲۹۲۶۳/۸۵ مورخ ۷/۷/۱۳۹۵ شهرداری کاشان در خصوص پیشنهاد اختصاص اعتبار به منظور تکمیل ساختمان مسجد محمدرسول اله «ص» واقع در میدان بسیج به مبلغ ده میلیارد ریال و در قبال هزینه کرد مبلغ فوق در اختیار گرفتن مدیریت اداره مسجد برای انجام امور فرهنگی ، تبلیغی ، اسکان و …. مطرح و با اختصاص سی درصد از مبلغ پیشنهادی در سال جاری مشروط به تنظیم
تفاهم نامه با هیأت امناء مسجد موافقت گردید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest