شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

ـ برنامه راهبردی پنج ساله شهرداری کاشان در حوزه فرهنگی ، اجتماعی و گردشگری مطرح و در حوزه گردشگری ، پس از ارائه نقطه نظرات اعضای محترم شورا و انجام اصلاحات لازم به تصویب شورای اسلامی شهر رسید.

مصوبه دوم :

ـ پیشنهاد دو فوریتی شش نفر از اعضای محترم شورا در اجرای ماده ۷۹ قانون شهرداری ها و ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به شماره ثبت ۹۰۲۷ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۵ که دو فوریت آن در جلسه رسمی مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۵ شورا به تصویب رسیده بود مطرح و پس از استماع نقطه نظرات مخالفین و موافقین و شنیدن دفاعیات شهردار محترم ، پیشنهاد به رأی گذاشته شد و به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest