شورای اسلامی شهر کاشان

خلاصه مطالب و نطق‌های قبل از دستور :

سی و سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان ساعت ۳۰/۱۹ با تلاوتی آیاتی از کلام اله مجید و با حضور تمامی اعضاء و در محل سالن جلسات رسمی شورا تشکیل شد آقای رسول زاده ( ریاست شورای اسلامی شهر ) ضمن خیر مقدم به حاضرین ، از رئیس محترم کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا درخواست نمودند گزارشی از بیست و یکمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا را به اطلاع اعضای شورا برسانند.

سپس شهردار محترم کاشان به اتفاق تعدادی معاونین و مدیران در جلسه حاضر و ادامه بررسی درآمدهای بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری کاشان مورد بحث و تبادل نظر اعضای شورا قرار گرفت. جلسه در ساعت ۳۰/۲۱ با ذکر صلوات به پایان رسید.

مصوبه اول : مصوبه ای نداشت

مصوبه دوم :  نتایج بررسی ها و تصمیمات بیست و یکمین  جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶ با شانزده بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

خلاصه و نتایج جلسه:

۱-دستور کار شماره یک :مصوبه ای نداشت.

۲-دستور کار شماره دو: تصمیمات بیست و یکمین جلسه  کمیسیون اقتصادی ، برنامه وبودجه شورا  مورخ  ۱۲/۱۲/۱۳۹۶به تصویب رسید.

*در اجرای تبصره یک از ماده ۱۶ آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر مصوب ۱۳۸۲ هیأت وزیران غیبت آقای / خانم ******** در جلسه شماره ** مورخ ***** مورد بررسی قرار گرفت و با رای  اکثریت  اعضاء موجه تشخیص داده شد.