شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

ـ نامه شماره ۴۶۳۸۹/۸۶ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۵ شهرداری کاشان منضم ماده واحده اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ شهرداری کاشان مطرح و پس از بحث و بررسی کلیه مفاد و بندهای مطروحه به استثناء کدهای ۵۱۵۱۶۹۵۱۰۰  با موضوع هزینه خدمات اداری و ۵۱۵۶۹۵۳۰۰ با موضوع خدمات پیشگیری از تخلفات ساختمانی از بند (ه) مورد تایید قرار گرفت .

بدیهی است ضمن لزوم ارسال گزارش تکمیلی در خصوص کد ۵۱۵۱۶۹۵۲۰۱ با موضوع تهیه و تولید برنامه های رادیو و تلویزیونی ، تصویب کدهای فوق الاشاره پس از اخذ و بررسی گزارشات تکمیلی از سوی شهرداری صورت خواهد پذیرفت.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest