شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

ـ طرح تأسیس مرکز پژوهش ها که کلیات آن قبلاً به تصویب رسیده بود مطرح و اعضاء با مقایسه مدل های مشهد و اصفهان ، رأی به راه اندازی مرکز مذکور با تلفیقی از دو مدل دادند.

مصوبه دوم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات یکصد و سی و چهارمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا مورخ ۲۳/۸/۱۳۹۴ درپانزده  بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest