شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

۱ـ تبصره ماده واحده بودجه شهرداری کاشان مطرح و در بیست و هفت بند مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ با عنایت به افزایش سقف اعتبارات هزینه ای در بعضی از ردیف ها ، اعضاء شورا مصوبه قبلی خود پیرامون مبلغ کل بودجه سال ۱۳۹۵ را با افزایش ۱۰۰ میلیارد ریالی اصلاح نموده ، بنابر این سقف بودجه سال ۱۳۹۵ به مبلغ ۵۴۵ میلیارد ریال اصلاح گردید.

مصوبه دوم :

ـ  نتایج بررسی ها و تصمیمات سی و ششمین جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۴ در چهار بند و ضمیمه آن در بیست و شش بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه سوم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات یکصد و چهل و نهمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۴ در هفده بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest