شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

۱ـ پروژه های بخش فرهنگی بودجه سال ۱۳۹۵ بررسی و پس از اصلاحات مورد نظر اعضای شورا مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ مقرر گردید شهرداری نسبت به مستند نمودن هزینه های انجام شده در مصلی شهر و همچنین زائر سرا در مشهد الرضا بر اساس موارد قانونی اقدام نماید.

۳ـ ردیف های هزینه ای شهرداری در امور احداث پارک ها و فضای سبز ، آبرسانی و …….. مطرح و با لحاظ نمودن نقطه نظرات اعضای شورا مورد تصویب قرار گرفت.  

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest