شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

ـ مقرر گردید با عنایت به گزارش حسابرسی ارائه شده توسط حسابرسان در خصوص عملکرد مالی سازمان عمران و بهسازی جلسه ای با حضور آقایان یاحقی ( مؤسسه حسابرسی مدبران مستقل) ، مهندس ابریشم معاون اداری مالی شهرداری و مهندس ساروقیان مدیر عامل سازمان عمران و بهسازی با حضور ریاست شورای اسلامی شهر و ریاست کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا تشکیل و ایرادات و ابهامات مطرح شده بررسی و تصمیم گیری بعمل آید.

مصوبه دوم :

ـ با توجه به گزارش معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کاشان مبنی بر لزوم سیستم دوربین مدار بسته برای کنترل ترافیک سطح شهر ، مقرر گردید شهرداری پیشنهاد خود را جهت اتخاذ تصمیم به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

مصوبه سوم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات سی و یکمین جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا مورخ ۲۴/۸/۱۳۹۴ با موضوع انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون مطرح و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest