شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

ـ رأی گیری در خصوص تعیین رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر انجام و نظر به تجربه ، تخصص و ارتباط نزدیک با دانشگاه ها، اساتید و نخبگان پرورش یافته جناب آقای سیدعلی ثابت به عنوان رئیس این مرکز تا پایان دوره چهارم انتخاب گردید.

مصوبه دوم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات یکصد و سی و نهمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۴ در بیست و نه بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest