شورای اسلامی شهر کاشان

💠 بازدید روسای کمیسیون های فرهنگی اجتماعی و خدمات شهری شورای اسلامی شهر کاشان
🔸از باغ ۱۲هزار متری جهت بررسی راه اندازی پارک بانوان در محدوده ناجی آباد

🔘 ۱۴۰۱/۰۷/۲۲