شورای اسلامی شهر کاشان

‌وفق مواد قانونی جلسه با انتخاب هیئت رئیسه سنی، آقای مهندس سید مهدی ناظم رضوی به عنوان مسن ترین عضو و آقای علیرضا عرب بیگی به عنوان جوان ترین عضو ، اداره جلسه را بر عهده گرفتند .

در ادامه پس از اعلام کاندیداتوری اعضاء و اخذ آرا بصورت مکتوب ، اعضای هیئت رئیسه شورا برای یکسال شمسی به شرح ذیل انتخاب گردیدند :

رئیس : آقای علی رسول زاده

نائب رئیس : آقای حسین حیدریان

خزانه دار : آقای جواد حاجی قدیری

منشی اوّل : آقای مصطفی کردمیل

منشی دوّم : آقای علی رضا عرب بیگی

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest