شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

ـ نامه شماره ۵۳۰۴۰/۱۰۴/ص مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۴ اداره امور مالیاتی شهرستان کاشان برای انتخاب نماینده شهرداری برای شرکت در جلسات تعیین ارزش معاملاتی املاک سال ۱۳۹۵ در اجرای ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم مطرح و آقای مجید شمس انتخاب گردید.

 

مصوبه دوم :

ـ نامه شماره ۴۲۹۳۰/۲ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۴ شهرداری کاشان در خصوص تعرفه های پیشنهادی درآمدی برای اجرا در سال ۱۳۹۵ مطرح و برای بررسی به کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا ارائه گردید.

مصوبه سوم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات شصت و دومین جلسه کمیسیون خدمات شهری شورا مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۴ در دو بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest