شورای اسلامی شهر کاشان

خلاصه مطالب و نطق‌های قبل از دستور : جلسه راس ساعت ۲۱ ، با حضـــور کلیه اعضاء و تعدادی از اصحاب رسانه شروع و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید ، ریاست شورا ضمن خیر مقدم گویی ، با اعلام شروع دستور کار جلسه و معرفی آقای مهندس سعید ابریشمی راد بعنوان گزینه پیشنهادی شهرداری کاشان مطالبی ایراد  ، سپس آقای مهندس ابریشمی راد ، برنامه های جامع خود را در حوزه های مختلف شهرداری به تشریح جهت استحضار و تصمیم گیری اعضاء و اطلاع حاضرین جلسه و پاسخ به سوالات بیان فرمودند.

خلاصه اظهارات موافقین و مخالفین در مورد دستور کار  اول : تعدادی از اعضای شورا در خصوص برنامه اقتصاد مقاوتی و توزیع عادلانه ثروت و نشاط اجتماعی و چگونگی ورود به مباحث حاد شهرداری در حال حاضر را از شهردار پیشنهادی سوال نموده و تعدادی از اعضاء نیز برنامه های شهردار پیشنهادی را برای برون رفت از مشکلات و معضلات فعلی شهرداری کافی دانستند.

مصوبه اول : در پایان جلسه و پس از خروج اصحاب رسانه و همچنین گزینه پیشنهادی از سالن جلسات ، با رای مخفی کلیه اعضای شورا  ، آقای مهندس سعید ابریشمی راد بعنوان شهردار کاشان انتخاب گردید .

خلاصه و نتایج جلسه:

۱- دستور کار شماره. ۴۸۲۱/۷/ک    تاریخ :    ۰۴/۰۶/۹۶      با اکثریت مطلق آراء / به اتفاق آراء به تصویب رسید.

۲-دستورکار  شماره ( دستوری ندارد )  با اکثریت مطلق آراء / به اتفاق آراء به تصویب نرسید.

۳-آقایان/خانم‌ها —– درخصوص دستور کار شماره —- رأی مخالف دادند.

۴- دستور کار شماره —– وبه علت: —– با موافقت اکثریت اعضاء/ به اتفاق آراء / فعلاً از دستور کار شورا خارج گردید.

۵- در اجرای تبصره یک از ماده ۱۶ آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر مصوب ۱۳۸۲ هیأت وزیران ، غیبت آقای / خانم —– در جلسه شماره —– مورخ —– مورد بررسی قرار گرفت و با رای  اکثریت  اعضا / به اتفاق آرا موجه/ غیرموجه تشخیص داده شد.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest