شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

 ـ مقرر گردید شهرداری کاشان تا پایان آذرماه سال جاری نسبت به تنظیم سند برای مشاغل مزاحم از حیث آمار ـ نحوه انتقال به خارج از شهر و تقویم دیگر موارد اقدام و نتیجه را به شورا اعلام نماید.

مصوبه دوم :

ـ مقرر گردید معاونت خدمات شهری ظرف یک هفته و به صورت مکاتبه رسمی چالش ها و مشکلات تأمین گوشت سالم مورد نیاز شهروندان را به شورا اعلام تا اقدامات لازم با دعوت از مسئولین ذیربط صورت پذیرد.

مصوبه سوم :

ـ مقرر گردید سازمان زیباسازی طی مهلت یک ماهه گزارش جامعی از نحوه جانمایی ، واگذاری ، جابجایی ، عقد قرارداد و دیگر مسائل مربوط به کیوسک ها را در اسرع وقت آماده و کمیسیون خدمات شهری نسبت به برگزاری جلسه کارشناسی اقدام و تصمیمات لازم اتخاذ گردد.

مصوبه چهارم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات یکصد و شصت و ششمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۵ در سی و هشت بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه پنجم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات هفتاد و هفتمین جلسه کمیسیون خدمات شهری شورا مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۵ در دو بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest