شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

 ـ پیرو درخواست شفاهی مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۵ جناب آقای شهردار مبنی بر تصمیم شهرداری به کاهش عوارض در ایام شعبانیه به منظور تشویق شهروندان در پرداخت بدهی خود به شهرداری ، نامه شماره ۸۹۹۷/۱۱ مورخ ۳/۳/۱۳۹۵ شهردار محترم در خصوص پیشنهاد اعمال کاهش بدهی در بخش عوارض تا سقف سی درصد مشروط به پرداخت نقدی بدهی توسط شهروندان ویژه اعیاد شعبانیه (مورخ ۳/۳/۱۳۹۵ لغایت ۱۷/۳/۱۳۹۵) مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

مصوبه دوم :

 الف) مقرر گردید شهرداری گزارشی از وضعیت بدهی های خود به پیمانکاران را به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

ب) مقرر گردید شهرداری گزارشی از عملکرد مالی باشگاه ورزشی و نحوه هزینه کرد در تیم های ورزشی سال قبل را به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

پ) مقرر گردید شهرداری نسبت به اولویت بندی اتمام پروژه های نیمه تمام بر اساس درصد پیشرفت و ضرورت اتمام طرح اقدام و لیست آن را به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

مصوبه سوم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات سی و دومین جلسه کمیسیون امور عمرانی و فنی شورا مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۵ در شش بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه چهارم :

ـ نامه شماره ۵۴۷۶/۵۲ مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۵ شهرداری کاشان منضم به لیست پیشنهادی ارزش معاملاتی ساختمان برای اجرا در سال ۱۳۹۵ مطرح و به استناد تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری ها به شرح پیوست صورتجلسه مورد تصویب قرار گرفت.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest