شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

الف) مقرر گردید کمیته ای ویژه متشکل از افراد ذیل پیگیری های لازم را در خصوص پروژه اوراق مشارکت مبذول نموده و نتیجه را تا ده روز آینده به جلسه فوق العاده شورا ارائه نمایند:

۱)رئیس شورا ۲) رئیس ، نائب رئیس و یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه ۳)شهردار کاشان ۴) معاون اداری مالی شهرداری ۵)مدیر پروژه اوراق مشارکت

ب) مقرر گردید با حضور نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و اعضای کمیته ، جلسه ای با جناب آقای دکتر زرندی پور مدیر عامل محترم بانک شهر برگزار و در خصوص بدهی شهرداری به بانک مذکور تصمیم گیری صورت پذیرد.

مصوبه دوم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات یکصد و هفتاد و دومین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۵ در سی و هشت بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest