شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

 ـ مقرر گردید شهرداری بنحو مقتضی و از محل فروش پلاک های تجاری و اداری مرکز امیرکبیر و میدانگاه آقا (بلوار فاطمیه) تلاش نماید تا در پایان سال ۱۳۹۵ ، نسبت به تسویه حساب با بانک طرف حساب پروژه اوراق مشارکت اقدام نماید.

مصوبه دوم :

ـ با عنایت به فعالیت پنج دفتر ارائه خدمات الکترونیک تحت نظارت شهرداری در سطح شهر، مقرر گردید کارگروهی متشکل از نمایندگان کمیسیون های امور عمرانی و فنی ـ اقتصادی ، برنامه و بودجه و حقوقی و نظارت به صورت میدانی از نحوه گردش کار این دفاتر بازدید بعمل آورند و حداکثر ظرف بیست روز آینده گزارش خود را برای طرح در صحن علنی به شورا اعلام نمایند.

مصوبه سوم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات هفتادمین جلسه کمیسیون خدمات شهری شورا مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۵  مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest