شورای اسلامی شهر کاشان

خلاصه مطالب و نطق‌های قبل از دستور : جلسه راس ساعت ۸ صبح ، با حضـــور کلیه اعضاء و تعدادی از اصحاب رسانه شروع و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و خیر مقدم گویی و اعلام شروع دستور کار جلسه توسط ریاست شورا  ، آنگاه آقای مهندس گرانمایه ، گزارش اقدامات و عملکرد و روند کاری شهرداری را در حوزه های مختلف شهرداری به تشریح جهت استحضار اعضاء و اطلاع حاضرین بیان فرمودند ، سپس به صورت رای گیری از اعضاء نمایندگان شورا در کمیسیونهای سازماندهی مربوطه به شرح ذیل تعیین گردیدند .

خلاصه اظهارات موافقین و مخالفین در مورد دستور کار  اول :

مصوبه اول :

 1. نماینده شورا و عضو کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری آقای حسن شیرازی ،
 2. نماینده شورا و عضو کمیسیون تحویل پروژه های جاری آقای احسان درستکار
 3. نماینده شورا و عضو کمیسیون تحویل پروژه های عمرانی آقای امیرهوشنگ فخیمی
 4. نماینده شورا در شورای سازمان ترافیک شهرستان آقای حسینعلی وکیل
 5. نماینده شورا در شورای کمیسیون معاملات عمرانی آقای مجید شمس
 6. نماینده شورا در شورای کمیسیون معاملات جاری آقای علی رسول زاده
 7. نماینده شورا در شورای سازمان آرامستانها ( دارالسلام ) آقای علی هاشمی طاهری
 8. نماینده شورا در شورای سازمان خدمات موتوری آقای سید مهدی ناظم رضوی
 9. نماینده شورا در شورای سازمان پارکها و فضای سبزآقای مجید شمس
 10. نماینده شورا در شورای سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی آقای علیرضا مفرح
 11. نماینده شورا در شورای سازمان فرهنگی ورزشی آقای علیرضا پورعسگری
 12. نماینده شورا در شورای سازمان زیباسازی خانم عفت پدرام فر
 13. نماینده شورا در شورای سازمان عمران و بهسازی آقای حسینعلی وکیل
 14. نماینده شورا در شورای سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی آقای علی رسول زاده
 15. نماینده شورا در شورای سازمان اتوبوسرانی کاشان و حومه آقای مصطفی کردمیل
 16. نماینده شورا در شورای سازمان سرمایه گذاری آقای علیرضا پورعسگری
 17. نماینده شورا در شورای سازمان ساماندهی مشاغل شهری و میادین آقای علیرضا مفرح

لازم به توضیح است عضویت نمایندگان خارج از اعضای شورای اسلامی شهر از تاریخ ابلاغ به مدت یکسال میباشد.

خلاصه اظهارات موافقین و مخالفین در مورد دستور کار دوم : ارائه بیانات مدیریت آموزش و پرورش کاشان و مدیریت خیرین مدرسه ساز کاشان در راستای تعامل فیمابین شهرداری و شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه دوم :

مصوبه ای جلسه مذکور نداشت.

خلاصه اظهارات موافقین و مخالفین در مورد دستور کار سوم :

دستور دیگری جلسه مذکور نداشت.

مصوبه سوم :

مصوبه ای ندارد.خلاصه و نتایج جلسه:

۱- دستور کار شماره . ۴۹۳۹/۷/ک    تاریخ :    ۰۸/۰۶/۹۶      با اکثریت مطلق آراء / به اتفاق آراء به تصویب رسید.

۲-دستورکار  شماره   *****   تاریخ :   ******  با اکثریت مطلق آراء / به اتفاق آراء به تصویب رسید.

۳-آقایان/خانم‌ها  **** درخصوص دستور کار شماره ***** رأی مخالف دادند.

۴- دستور کار شماره *****   وبه علت:  *****   با موافقت اکثریت اعضاء/ به اتفاق آراء / فعلاً از دستور کار شورا خارج گردید.

۵- در اجرای تبصره یک از ماده ۱۶ آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر مصوب ۱۳۸۲ هیأت وزیران ، غیبت آقای / خانم **** در جلسه شماره **** مورخ **** مورد بررسی قرار گرفت و با رای  اکثریت  اعضا / به اتفاق آرا موجه/ غیرموجه تشخیص داده شد.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest