شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

ـ پیشنهاد دو فوریتی شش نفر از اعضای محترم شورای اسلامی شهر در خصوص الزام شهرداری به رعایت موارد قانونی برای آغاز پروژه های جدید مطرح و با دو فوریت آن موافقت گردید. مقرر شد پیشنهاد در جلسه رسمی آینده شورا مورد بررسی قرار گیرد.مصوبه دوم :

ـ برنامه پنج ساله شهرداری کاشان در حوزه شهرسازی و معماری مطرح و اعضای محترم به ارائه نقطه نظرات خویش پرداخته و اصلاحات لازم انجام پذیرفت.

مصوبه سوم :

ـ درخواست شفاهی معاون محترم برنامه ریزی و هماهنگی شهرداری کاشان در خصوص دریافت مجوز از شورای اسلامی شهر برای ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ حداکثر تا روز شنبه مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۵ مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

مصوبه چهارم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات پنجاه و سومین جلسه کمیسیون  فرهنگی و اجتماعی  شورا مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۵ در سه بند و ضمیمه آن در دوازده بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه پنجم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات یکصد و نود و دومین جلسه کمیسیون  اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۵ در بیست و دو بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه ششم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات سی و هفتمین جلسه کمیسیون  امور عمرانی و فنی شورا مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۵ در سه بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه هفتم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات نود و پنجمین جلسه کمیسیون  خدمات شهری شورا مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۵ در سه بند مورد بحث و بررسی ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest