شورای اسلامی شهر کاشان

خلاصه مطالب و نطق‌های قبل از دستور :

سی و چهارمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان ساعت ۳۰/۱۹ با تلاوتی آیاتی از کلام اله مجید و با حضور تمامی اعضاء و در محل سالن جلسات رسمی شورا تشکیل شد آقای رسول زاده ( ریاست شورای اسلامی شهر ) ضمن خیر مقدم به حاضرین ، شهردار محترم کاشان به اتفاق تعدادی معاونین و مدیران در جلسه حاضر و ادامه بررسی درآمدهای بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری کاشان مورد بحث و تبادل نظر اعضای شورا قرار گرفت. سپس جلسه در ساعت ۲۲ با ذکر صلوات به پایان رسید.

مصوبه اول : مصوبه ای نداشت .

خلاصه و نتایج جلسه:

۱-دستور کار شماره یک :مصوبه ای نداشت.

*در اجرای تبصره یک از ماده ۱۶ آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر مصوب ۱۳۸۲ هیأت وزیران غیبت آقای / خانم ******** در جلسه شماره ** مورخ ***** مورد بررسی قرار گرفت و با رای  اکثریت  اعضاء موجه تشخیص داده شد.