شورای اسلامی شهر کاشان

خلاصه مطالب و نطق‌های قبل از دستور :

سی و پنجمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان ساعت ۱۳ با تلاوتی آیاتی از کلام اله مجید و با حضور تمامی اعضاء و در محل سالن جلسات رسمی شورا تشکیل شد ، آقای رسول زاده ( ریاست شورای اسلامی شهر ) ضمن خیر مقدم ، جلسه را در اختیار اعضای محترم شورا قرارداد و با حضور شهردار محترم کاشان و تعدادی از معاونین و مدیران در جلسه ، ادامه بررسی درآمدهای بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری کاشان مورد بحث و تبادل نظر اعضای و حاضرین در جلسه قرار گرفت. ۱جلسه در ساعت ۳۰/۱۶ با ذکر صلوات به پایان رسید.

مصوبه اول :

مصوبه ای نداشتخلاصه و نتایج جلسه:

۱-دستور کار شماره یک :مصوبه ای نداشت.

*در اجرای تبصره یک از ماده ۱۶ آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر مصوب ۱۳۸۲ هیأت وزیران غیبت آقای علیرضا پورعسگری و خانم پدرام فر در جلسه شماره  ۳۴  مورخ ۱۵/۱۲/۹۶ مورد بررسی قرار گرفت و با رای  اکثریت  اعضاء موجه تشخیص داده شد.

* توضیحات : سیو پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر غایبی نداشت