شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

 

ـ فصل اول و دوم و پنجم بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۵ شهرداری در بحث جاری به استثناء پیشنهاد شهرداری در خصوص تجهیز و بهسازی سراهای محله مورد بررسی و پس از اصلاحات مورد نظر مورد تصویب قرار گرفت.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest