شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

 

ـ تعدادی از تعرفه های درآمدی سال ۱۳۹۵ شهرداری کاشان مطرح و :

ـ کد ۱۱۰۱ با موضوع عوارض پذیره ساختمانی ویلایی

ـ کد ۱۱۱۱ با موضوع عوارض تبدیل پارکینگ قانونی به سایر کاربری ها

ـ کد ۱۱۰۵ با موضوع عوارض ارزش افزوده ناشی از کسری فضای باز در عرصه مجاز ( جهت هر مترمربع )

ـ کد ۱۱۲۴ با موضوع عوارض ابقا اعیانی

پس از بحث و بررسی مورد تصویب قرار گرفت.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest