شورای اسلامی شهر کاشان

ـ تعدادی از تعرفه های درآمدی سال ۱۳۹۵ شهرداری کاشان مطرح :

ـ کد ۴۱۰۱ با موضوع عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تفصیلی و جامع    

ـ کد ۴۱۰۲ با موضوع عوارض تأخیر در پایان کار و تأخیر در اجرای نما

پس از بحث و بررسی مورد تصویب قرار گرفت .

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest