شورای اسلامی شهر کاشان

ـ تعدادی از تعرفه های درآمدی سال ۱۳۹۵ شهرداری کاشان مطرح و:

ـ کد ۱۱۱۶ با موضوع عوارض صدور پروانه های ساختمانی مراکز ایرانگردی و جهانگردی ( هتل ، مهمانپذیر ، مسافرخانه و ….)  

ـ کد ۱۱۱۸ با موضوع عوارض صنایع کارگاهی امیرکبیر

ـ کد ۱۱۲۱ با موضوع عوارض پذیره واحدهای فرهنگی ـ آموزشی ـ ‌ورزشی ـ درمانی ـ خدماتی   

ـ کد ۱۱۲۵ با موضوع عوارض تعمیرات غیر اساسی داخلی  

ـ کد ۱۱۲۶ با موضوع عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک اعیانی واحدهای تجاری و مسکونی

پس از بحث و بررسی مورد تصویب قرار گرفت.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest